محرومیت احتمالی کشتی ایران

25 تیر 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

آرش سروندی، کارشناس کشتی با ارزیابی شرایط محرومیت احتمالی کشتی ایران، به دلیل داشتن ورزشکاران دوپینگی توسط فدراسیون جهانی کشتی ،فیلا، به پرسشهای علی عمادی، کارشناس ورزشی تلویزیون صدای آمریکا پاسخ داد.