دلایل خداحافظی علی کریمی

31 تیر 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
This program has ended and is being processed for playback.

امیر خسروجردی خبرنگار ورزشی با بررسی دلایل خداحافظی علی کریمی فوتبالیست مشهور ایرانی از دنیای حرفه ای فوتبال به پرسشهای علی عمادی، کارشناس ورزشی تلویزیون صدای آمریکا پاسخ داد.