تحلیل شیرین عبادی از نقش ایران در نهاد برابری جنسیتی سازمان ملل

22 فروردین 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

شیرین عبادی، برنده جایزه صلح نوبل، حضور ایران در هیات مدیره نهاد برابری جنسیتی سازمان ملل را یک سهمیه منطقه ای دانست که مشروعیتی برای رفتار جمهوری اسلامی ایران به همراه ندارد.