برکناری ۳۰۰ نفر از فرماندهان ارتش عراق

24 فروردین 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

همزمان با سفر آقای حیدرالعبادی نخست وزیر عراق ۳۰۰ نفر از فرماندهان ارشد عراق از کار برکنار شدند این در حالی است که رسانه ها از بازنشستگی آنها خبر دادند. گزارش شپول عباسی