مراسم نوروز در موزه سکلر و فریر در پایتخت آمریکا

01 فروردین 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

نشان دادن فرهنگ و سنت های نوروزی به جهانیان گزارش ماندانا تدین