پایان بحران در پاریس با کشته شدن همه گروگان‌گیرها

19 دی 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

دو عامل اصلی حمله به دفتر شارلی ابدو، در عملیات نیروهای امنیتی فرانسه کشته شدند و همزمان در عملیاتی جداگانه، فرد دیگری که در یک فروشگاه یهودی اقدام به گروگانگیری کرده بود، توسط پلیس کشته شد. رئیس جمهوری آمریکا نیز در سخنانی بار دیگر از حمایت واشنگتن از پاریس تاکید کرد.