ویژه برنامه صدای آمریکا، مذاکرات هسته ای

27 آبان 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
This program has ended and is being processed for playback.

برنامه ویژه بخش فارسی صدای آمریکا از وین ۲۱ نوامبر برابر با ٣۰ آبان ۱٣۹٣ ساعت ۳۰: ۱۲ ظهر واشنگتن برابر با ۹ شب ایران با حضور تعدادی از کارشناسان سوالات خود را ارسال کنید تا در این برنامه مطرح شود