چیت چت با اعضای گروه بند بیست و پنج

23 تیر 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

تامین و ای دل ، اعضای گروه بند بیست و پنج در گفتگو با بهنود مکری از بخش فارسی صدای آمریکا درباره زندگی ، موسیقی و برنامه های هنری خود توضحاتی دادند