ویژه برنامه تحویل سال ۱۳۹۴بخش فارسی صدای آمریکا

01 فروردین 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

ویژه برنامه تحویل سال ۱۳۹۴ با اجرای پریسا فرهادی و علی عمادی و با حضور چهره های آشنای بخش فارسی صدای آمریکا .