گزارشگران بدون مرز: جیسون رضائیان قربانی جنگ قدرت در ایران است

02 اردیبهشت 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

رضا معینی مسوول بخش ایران گزارشگران بدون مرز نیز در گفتگو با صدای آمریکا بازداشت آقای رضائیان را مصداق درگیری از مبارزه قدرت جناح های مخالف در ایران و مرتبط با مذاکرات اتمی دانست.