مصاحبه اختصاصی بخش فارسی صدای آمریکا با رئیس پارلمان کردستان عراق

26 فروردین 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

اعضای هیات پارلمانی ایران در سفر به اقلیم خودمختار کردستان عراق با مقام های حکومتی و پارلمانی این منطقه ملاقات کردند.دکتر یوسف محمد رئیس پارلمان اقلیم خودمختار کردستان عراق در مصاحبه با شپول عباسی درباره محتوای این گفتگوها اینطور توضیح می دهد.