مصاحبه بخش فارسی صدای آمریکا با شیلا جکسون-لی، عضومجلس نمایندگان آمریکا

02 تیر 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

خانم شیلا جکسون-لی، عضومجلس نمایندگان آمریکا، معتقدست نباید ایران توانائی سلاح اتمی داشته باشد، اما مشورت با ایران در مورد عراق را نیز کاملاً رد نمی کند. بعنوان یک عضو کنگرهء آمریکا، خانم جکسون تصمیم تعامل با ایران در مورد عراق را برعهدهء دولت می گذارد