آلن ایر : ایران تحریم داروئی نبوده ونیست

15 آبان 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
This program has ended and is being processed for playback.

آمریکا می گوید تلاش مقامات در تهران برای مقصر جلوه دادن واشنگتن در مورد کمبود و گرانی قیمت دارو، سرپوشی برای توجیه پدیده فقر در ایران است. آلن ایر سخنگوی وزارت خارجه آمریکا این موضوع را در مصاحبه‌ای اختصاصی با ستاره درخشش رئیس بخش فارسی صدای آمریکا مطرح کرد.