مصاحبه اختصاصی سناتور مارک کرک (جمهوریخواه از ایالت ایلینوی) با صدای آمریکا

11 آذر 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

سناتور مارک کرک، یکی از تدوین کنندگان چند لایحه تحریمی علیه ایران بخاطر فعالیتهای اتمی آنکشور و نقض حقوق بشر است. نام سناتور کرک همچنین در پای نامه ای به رئیس جمهوری آمریکاست که در آن چندین عضو کنگره، چارچوب توافقی احتمالی با ایران را از دیدگاه خود تعیین کرده اند.