رویا ، ترانه ای در سبک موسیقی تلفیقی

15 مرداد 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

رویا یکی از ترانه های موفق ایرانی است که در روزهای اخیر منتشر شده ، این نخستین تجربه مشترک پرناز پرتوی و شاهین برات پور ، هنرمندان ایرانی ساکن شرق آمریکا است. آنها با بهره گیری از اشعار نوی ایرانی ، سبک تازه ای از موسیقی تلفیقی ارائه کردند. گزارشی از بهنود مکری درباره چگونگی پیدایش این ترانه