کنار رفتن وندی شرمن تأثیری بر مذاکرات هسته ای نخواهد داشت

07 خرداد 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

مارک فیتزپتریک مسئول پیشن امور مربوط به جلوگیری از تکثیر و اشاعه تسلیحات اتمی در وزارت خارجه آمریکا، کنار رفتن وندی شرمن ، مذاکره کننده ارشد اتمی آمریکا در مذاکرات با ایران از مقام خود در وزارت خارجه آمریکا را ، به معنای تغییری در سیاست های حاکم بر این مذاکرات نمی بیند.