پایان تلخ لیگ چهاردهم

26 اردیبهشت 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
This program has ended and is being processed for playback.

در پایان لیگ برتر فوتبال ایران در فصل ۹۴- ۱۳۹۳که با حواشی زیادی همراه بود، کوروش بازیار، کارشناس فوتبال، با اشاره به اتفاقات روز جنجالی پایان لیگ، به پرسشهای علی عمادی کارشناس ورزشی تلویزیون صدای آمریکا پاسخ داد.