به امیر حکمتی اجازه داده شد تلفنی با خانواده اش گفتگو کند.

01 مهر 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

آقای حکمتی که تبعه آمریکاست، تقریبا سه سال پیش، زمانیکه برای دیدار مادر بزرگ ش به ایران رفته بود، دستگیر شد و هنوز زندانی است.