كتزمن: مدار روابط ايران و آمريكا در آستانه تحولي بنيادی است

26 اردیبهشت 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

اندیشکده مطالعات کنگره اخیرا ًگزارشی را به قلم کنیت کتزمن منتشر کرده که بر چشم اندازهای سیاست خارجی ایران درمقطع فعلی و بعد از یک توافق جامع هسته ای تمرکز دارد.محمد منظرپور سردبیر بخش فارسی صدای آمریکا با آقای کتزمن،گفتگویی داشته و نظر او را در زمينه تحولات جاری منطقه و نقش ايران جویا شده است.