كتزمن: مدار روابط ايران و آمريكا در آستانه تحولي بنيادی است

26 اردیبهشت 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
This program has ended and is being processed for playback.

اندیشکده مطالعات کنگره اخیرا ًگزارشی را به قلم کنیت کتزمن منتشر کرده که بر چشم اندازهای سیاست خارجی ایران درمقطع فعلی و بعد از یک توافق جامع هسته ای تمرکز دارد.محمد منظرپور سردبیر بخش فارسی صدای آمریکا با آقای کتزمن،گفتگویی داشته و نظر او را در زمينه تحولات جاری منطقه و نقش ايران جویا شده است.