مصاحبه با کلسی دون پورت تحلیلگر منع گسترش اتمی

20 تیر 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

آقای خامنه ای در سخنان خود در باره سانتریفیوژها بیشتر بر واژه " سو " تاکید کرد و گفت ایران به ۱۹۰ هزار واحد سو یا توانمندی سانتزیفیوژ در جداسازی نیاز دارد. گفتگو بخش فارسی صدای آمریکا با کلسی دون پورت تحلیلگر منع گسترش اتمی در انجمن کنترل تسلیحاتی در واشنگتن