آیا مقابله واشنگتن با حوثیها در مقایسه با داعش یا القاعده متناقض است؟

28 اردیبهشت 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
This program has ended and is being processed for playback.

شورای همکاری خلیج فارس از آمریکا خواستار حمایت بیشتر در مبارزه با حوثیان شده است. با توجه به اینکه سیاست آمریکا همواره مبارزه با متجاوز بوده است و این گروه دولت قانونی در یمن را ساقط کرده است، بنابراین مقابله ایالات متحده با این گروه در راستای سیاست مقابله با متجاوز است.