جیمز جفری سفیر پیشین آمریکا در عراق و ترکیه

03 آبان 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
This program has ended and is being processed for playback.

جیمز جفری سفیر پیشین آمریکا در عراق و ترکیه در مصاحبه با صدای آمریکا گفت هیچ عاملی بیش از رژیم اسد به ظهود داعش کمک نکرد ولی کوتاهی آمریکا را در رویکرد بموقع علیه داعش در سوریه نیز دلیل عمده دیگر رشد آن توصیف میکند.