گفتگو با هیلری شلتون: چگونه از تکرار حوادثی چون فرگوسن پیشگیری کنیم؟

04 شهریور 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

تیراندازی پلیس به سیاهپوستان غیرمسلح در آمریکا چندین بار اتفاق افتاده است. آخرین مورد در شهرک فرگوسن ایالت میزوری رخ داد. بخش فارسی صدای آمریکا در مورد این حادثه و راه‌های ممکن برای جلوگیری از تکرار آن با هیلری شلتون، مدیر دفتر واشنگتن انجمن ملی برای پیشبرد مردمان رنگین‌پوست به گفتگو نشست.