دبیرکل حزب دموکرات کردستان ایران خواستار توجه پ.ک.ک به احزاب دیگر کرد شد

16 خرداد 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

مصطفی هجری دبیر کل حزب دموکرات کردستان ایران در گفتگو با شپول عباسی خبرنگار بخش فارسی صدای آمریکا از جزب کارگران کردستان ترکیه (پ.ک.ک) خواست ضمن توجه به شرایط احزاب دیگر کرد، از سیاست‌های توسعه‌طلبانه خود دوری کند.