مارک گرین، عضو مجلس نمایندگان آمریکا: فشار ایالات متحده بر ایران به آشتی میان اسرائیل و اعراب کمک کرد

11 آبان 1399