علی اصغر رمضانپور:تلاش می کنندجلوی رسانه‌ های نزدیک به روحانی بگیرند

29 دی 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

علی اصغر رمضانپور،درگفت و گو با بخش فارسی صدای آمریکا،لغو امتیاز «مردم امروز» را نشان‌دهنده عزم نهاد تصمیم گیرنده برای بازنگشتن این روزنامه و تیم آن به عرصه انتشار دانست و گفت که به نظر می‌رسد دستگاه‌های قضایی و امنیتی تلاش می‌کنند تا جلوی شکل‌گیری نهادهای رسانه‌ای مستقل را در کنار روحانی بگیرد.