اکبر گنجی: برخی متحدان غرب تروریست صادر می کنند

19 دی 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

اکبر گنجی روزنامه نگار و تحلیلگر مسائل سیاسی در گفتگویی با محمد منظرپور سردبیر بخش فارسی صدای آمریکا درباره حوادث تروریستی اخیر در فرانسه، ضمن زیر سئوال بردن عملکرد کشورهای متحد غرب در منطقه در ارتباط با افراط گرایی اسلامی، گفت این کشورها در عمل تروریست صادر می کنند.