دان کیلده : زمان برای آزادی امیر حکمتی فرا رسیده است.

01 مهر 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

یکی از نمایندگان کنگره آمریکا می گوید، زمان برای آزادی امیر حکمتی فرا رسیده است. دان کیلده، یکی از نمایندگان دموکرات ایالت میشیگان در مجلس نمایندگان آمریکا در مصاحبه با بخش فارسی صدای آمریکا می گوید، آقای حکمتی می تواند بر اساس قوانین و مقررات فعلی در جمهوری اسلامی ایران آزاد شود.