بحران کسری بودجه ایران در سال آینده در گفت و گو با حسن منصور

04 اسفند 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
This program has ended and is being processed for playback.

حسن منصور، اقتصاددان، معتقد است که کسری بودجه ایران در سال آینده بسیار بیشتر از رقم اعلام شده است. به گفته او دولت ایران سال آینده با حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان کسری بودجه روبرو خواهد بود.