جهانی نوین در منطقه خاورمیانه پس از توافق هسته ای با ایران

18 تیر 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه خاتمه پیدا کرده است.

یک مقام ارشد فلسطینی امیدوارست توافق هسته ای گروه ۱+۵ با ایران، تنش در منطقه کاهش یابد، وآمریکا مجدداً به مشکل فلسطینیها و اسرائیل بپردازد. نبیل شعث، مذاکره کننده ارشد تشکیلات خودگردان فلسطینیها، میگوید شاید این توافق به تحولهای مثبتی و پیدایش عصری نوین در منطقه منجر شود. گزارش گیتا آرین