گفتگوی اختصاصی بخش فارسی صدای آمریکا با وندی شرمن

03 مهر 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

وندی شرمن مذاکره کننده هسته‌ای آمریکا در گفتگوی اختصاصی با بخش فارسی صدای آمریکا از پیشرفت در مذاکرات اتمی با ایران خبرداد و بر آثار مثبتی تاکید کرد که تاکنون از تخفیف تحریم ها در جریان توافق‌های مقدماتی عاید مردم ایران شده است.