نگاهی به آثار کارلوس باریا و عکسهایی از آوارگان کرد

06 آبان 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

سی پنج سال پیش وقتی کارلوس باریا در آرژانتین متولد شد، دولت چین سیاست تک فرزندی را در این کشور به اجرا در آورد. او که اکنون عکاس رویترز در چین است