عکسهایی از یک کارتونیست و معتادان محله دروازه غار تهران

16 آبان 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
This program has ended and is being processed for playback.

ابتدا عکسهای آروین ، کارتونیست روزنامه های ایران در اینستاگرام که زندگی روزمره خود و دیگران را دستمایه عکسهایش قرار داده و آنها را منتشر می کند و در ادامه عکسهای پروین سعادتی عکاس مستند که از وضعیت اعتیاد در محله دروازه غار تهران عکاسی کرده است را می بینید.