عکاسی به شیوه لوموگرافی چیست؟

30 آبان 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

برنامه دریچه سی و دوم شامل معرفی لنز قدیمی پتزوا که اخیرا برای دوربین های دیجیتال ساخته شده است و کاربران می توانند با استفاده از آن دیافراگم روی لنز را بصورت فیزیکی تعویض کنند. معرفی پاریس فتو و همچنین نمایش آثار علیرضا معماریانی از دیگر بخشهای برنامه سی و دوم است.