آرام باشید و مدام عکس نگیرید!

05 دی 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

امروزه اکثر مردم با در اختیار داشتن دوربین های دیجیتال عکسهای به مراتب بیشتری نسبت به زمانی که دوربین ها با نگاتیو و فیلم کار می کردند، می گیرند.در برنامه سی و هفتم دریچه مصاحبه حسن سربخشیان با بیل ویرزالیس عکاس آمریکایی است.