گنجینه ای با بیش از ۱۵ میلیون تصویر

19 دی 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

۲۱۵ سال از تاسیس کتابخانه کنگره آمریکا میگذرد.بخش عکاسی این کتابخانه حدود یک قرن بعد از تاسیس أن ایجاد شد است. اولین عکس سلف پرتره آمریکا که در سال ۱۸۳۹ توسط رابرت کردنیلو گرفته شده همچنین مادر مهاجر عکسی از دروتی لانژ که در سال ۱۹۳۶ عکاسی شده است جز این مجموعه ارزشمند هستند.