پویا افشار از تهیه کنندگان انیمشین رستم در سرزمین عجایب

14 آبان 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
This program has ended and is being processed for playback.

پویا افشار از تهیه کنندگان انیمشین رستم در سرزمین عجایب در گفتگو با بهنود مکری از بخش فارسی صدای آمریکا درباره ویژگیهای این مجموعه طنز توضیحاتی داد