وحدت چپ: ایران، آمریکا، دموکراسی

16 تیر 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

افق سیامک دهقانپور صدای آمريکا پرویز نویدی عضو کمیته ی مرکزی سازمان اتحاد فداییان خلق بهروز خلیق مسول هیات سیاسی اجرایی سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت) ناصر زرافشان حقوقدان