«اندی بار» به صدای آمریکا: ما با مردم ایران هیچ اختلافی نداریم با دلجویی از ملاهای تهران مخالفیم

03 اردیبهشت 1400