کالسکه بهار - گپ‌و‌گفت نوروزی با پرستو رفایی، مربی ورزش و مروج ایده سلامتی در هر سایزی

07 فروردین 1400
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

پرستو رفایی یک مربی ورزش است که می‌کوشد ایده «سلامتی در هر سایزی» را گسترش دهد. امروز در کالسکه‌ بهار با او‌ دیدار می‌کنیم. او در گفت‌وگو با حجت توکلی از ضرورت تمرکز بر سلامت، تحرک، و تغذیه‌ سالم به جای نگرانی درباره اضافه‌وزن و شرمساری از بدن می‌گوید.