گزارش امیر گیتی از تظاهرات ایرانیان لس‌آنجلس در حمایت از اعتراضات مردم خوزستان

31 تیر 1400