آیا اسرائیل به تاسیسات نطنز حمله سایبری کرده است؟ منشه امیر توضیح می‌دهد

23 فروردین 1400