شیرین عبادی: متاسفانه رئیسی برای محاکمه در دادگاهی بین‌المللی مصونیت سیاسی خواهد داشت

30 خرداد 1400