یوسفی اشکوری: رئیسی هیچ جایگاه فقهی ندارد اما خامنه‌ای هم آیت‌الله نبود که رهبر شد

29 خرداد 1400