واکنش پدر آراد زارعی به گزارش کانادا از شلیک به پرواز ۷۵۲: انتظار دیگری داشتیم؛ شوکه شدیم

04 تیر 1400