واکنش یک فعال سیاسی به نامزدی احمدی نژاد در انتخابات: رژیم ایران دنبال بازیافت مهره‌های سوخته است

23 اردیبهشت 1400