عمر صمد: نه می‌شود طالبان را نادیده گرفت و نه طالبان می‌تواند به خواست زنان و جوانان افغانستان بی‌اعتنا باشد

11 اردیبهشت 1400