خبرنگار صدای آمریکا در افغانستان از آخرین تحولات و نگرانی‌ها‌ از قدرت‌گیری طالبان گزارش می‌دهد

04 تیر 1400