واکنش دیوید انسور مدیر صدای آمریکا نسبت به قتل جیمز فولی

30 مرداد 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
This program has ended and is being processed for playback.

واکنش دیوید انسور مدیر صدای آمریکا، نسبت به گردن زدن جیمز فولی خبرنگار آمریکایی به دست نیروهای گروه موسوم به «دولت اسلامی».