VOA Connect

09 اسفند 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

گزارش هایی درباره مهاجران به آمریکا، یک رستوران غذاهای ترکی در آمریکا، یک زن معلول قهرمان پارالمپیک، اجرای نمایشی درباره پایان جنگ سرد و...